นโยบายความเป็นส่วนตัวของCNS CARGOนโยบายความเป็นส่วนตัวของCNS CARGO

อัปเดทล่าสุดวันที่2 ส.ค.2562

ขอต้อนรับสู่ แอปพลิเคชั่นCNS CARGO ดำเนินการโดย บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอส คาร์โก้ (CNS CARGO Limited Partnership) บริษัท CNS CARGO

มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ อย่างจริงจัง

และหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง

และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม

นโยบายส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจถึงเหตุผลที่ซีเอ็นเอคาร์โก้ จำเป็

นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ซึ่งท่านสามารถไว้วางใจได้ว่าซีเอ็นเอคาร์โก้ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด

ซีเอ็นเอสคาร์โก้สามารถทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวบนแอปพลิเคชั่นของเร

าได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น

จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งเมื่อมีการใช้บริการ

CNS CARGO จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ:

(a) เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชี/หรือใช้บริการของเรา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด ID รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น

(b)เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆ

หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา

หรือเมื่อท่านใช้บริการของเรา

(c) เมื่อท่านติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) ทางไลน์ แฟกซ์ และอีเมล

(e) เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา

(f)เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอส คาร์โก้ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์ ที่อยู่ เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการของบริษัท เท่านั้น

ข้อมูลของท่านเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด

เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของท่านเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอส คาร์โก้ ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทๆ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ

เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านด้วยมาตรฐานขั้นสูงเท่า

นั้น เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างท่านและเรา

เราต้องการให้ท่านสบายใจและมั่นใจใช้บริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวล มีคำร้องเรียน เกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา

หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อเราทันทีที่:

E-mail:cns-cargo@hotmail.com

Line ID:0624257909